„Nie ma dzieci, są ludzie” – Janusz Korczak

Mamy prawo do…..

1) Miłości i rodziny

 


2) Nauki

 3) Zabawy

 4) Odpoczynku

 5) Informacji

 6) Opieki medycznej

 7) Prywatności

 8) Równego traktowania bez względu na kolor skóry, narodowość czy wyznanie

 9) Życia bez krzyku i przemocy