^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witamy

     Uprzejmie informujemy, iż nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony w terminie 04.05.2020 r -15.05.2020 r. do godz. 15:00 tylko w formie elektronicznej.


Rodzice/prawni opiekunowie nie składają wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej w przedszkolu tylko załączają wniosek i inne dokumenty (oświadczenia oraz określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów) w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.


1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
2. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
3. Jeżeli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to należy je dodać w formie załączników podobnie jak wszystkie dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów w formie skanu.


 Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczamy  w zakładce REKRUTACJA.

Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi Rights Reserved.