W naszym przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarzająca dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju i wspomagająca Rodziców w wychowaniu dzieci. Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i ciepła, gdzie dzieci mogą się swobodnie rozwijać według swojego indywidualnego tempa – stymulujemy, a nie dopasowujemy.

p. o. Dyrektor: mgr Justyna Bugajak

Społeczny zastępca dyrektora: mgr Magdalena Marciniak

Nauczyciele:

Gr. Biedronki: p. Kasia, p. Daria
Gr. Żabki: p. Adrian, p. Madzia
Gr. Tygryski: p. Marta, p. Justyna
Gr. Pszczółki: p. Marta
Gr. Wiewiórki: p. Kasia, p. Justyna

Pomoc nauczyciela:

p. Aneta, p. Marzena

Administracja:

p. Marek

Obsługa:

Kucharz: p Tomek
Pomoc kucharza: p. Mirka

Woźne:

p. Ela, p. Marzena, p. Małgosia

Konserwator: p. Jurek