W naszym przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarzająca dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju i wspomagająca Rodziców w wychowaniu dzieci. Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i ciepła, gdzie dzieci mogą się swobodnie rozwijać według swojego indywidualnego tempa – stymulujemy, a nie dopasowujemy.

Dyrektor: mgr Justyna Bugajak

Społeczny zastępca dyrektora: mgr Magdalena Marciniak

Nauczyciele:

Gr. Motylki: p. Magda
Gr. Żabki: p. Iza, p. Monika
Gr. Tygryski: p. Magda
Gr. Pszczółki: p. Marta
Gr. Wiewiórki: p. Justyna, p. Adrian

Pomoc nauczyciela:

p. Aneta

Administracja:

p. Marek

Obsługa:

Kucharz: p Tomek
Pomoc kucharza: p. Mirka

Woźne:

p. Ela, p. Marzena, p. Małgosia i p. Małgosia