Współpracujemy z następującymi osobami i organizacjami:

gwiazdka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Przedszkole mając na uwadze indywidualny rozwój dziecka oraz pomoc rodzicom w jego wychowaniu i rozwiązywaniu problemów współpracuje z poradnią psychologiczną. W ramach tej współpracy prowadzone są :

 - badania logopedyczne dzieci na terenie przedszkola; dzieci z wykrytymi wadami wymowy kierowane są do poradni na zajęcia z logopedą, nauczycielki na terenie przedszkola podejmują indywidualna pracę z dzieckiem, rodzic dostaje wskazówki i ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu,

- konsultacje indywidualne rodziców z psychologiem na terenie przedszkola 1 x w miesiącu;

- prelekcje dla rodziców na terenie przedszkola;

- konsultacje z dziećmi i rodzicami na terenie poradni.

gwiazdka Kolorowy Świat Dziecka - Szkoła J. Angielskiego,

gwiazdka Pałac Młodzieży im. J. Tuwima przy ul. Wyszyńskiego,klocki

gwiazdka Teatr Autograf,

gwiazdka Teatr Kanon,

gwiazdka Bałucki Osrodek Kultury,

gwiazdka Szkoła Podstawowa nr 6, 19 i 44,

gwiazdka Łódzki Klub Karate SHOTOKAN

gwiazdka Biblioteka Rejonowa Filia nr 8,

gwiazdka Baśniowa Kawiarenka - przedstawienia teatralne dla dzieci,

gwiazdka Akademia Twórczego Rozwoju - Inspiro Art,

gwiazdka Szkoła Muzyczna przy ulicy Sosnowej w Łodzi,

gwiazdka Rodzice dzieci.