W swojej pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci m.in.:
Metoda E. Gruszczyk - Kolczyńskiej "Dziecięca matematyka",
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
Pedagogika zabawy KLANZA,
Gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona,
Metoda Dobrego Startu wg. Marty Bogdanowicz
Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss