W naszym przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarzająca dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju i wspomagająca Rodziców w wychowaniu dzieci. Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i ciepła, gdzie dzieci mogą się swobodnie rozwijać według swojego indywidualnego tempa – stymulujemy, a nie dopasowujemy.

p.o. Dyrektor: mgr Justyna Bugajak

Społeczny zastępca dyrektora: mgr Katarzyna Molewska

Nauczyciele:

Gr. Motylki: p. Kasia p. Daria
Gr. Żabki: p. Madzia, p. Adrian
Gr. Tygryski: p. Justyna, p. Marta
Gr. Pszczółki: p. Marta
Gr. Wiewiórki: p. Justyna, p. Kasia

Logopeda:

p. Ania

Pomoc nauczyciela:

p. Aneta

p. Marzena

Administracja:

p. Marek

Obsługa:

Kucharz: p Tomek
Pomoc kucharza: p. Mirka

Woźne:

p.  Małgosia, p. Marzena, p. Ela, p. Małgosia

Konserwator: p. Jurek