Ramowy rozkład dania w Przedszkolu Miejskim Nr 174 w Łodzi
Przedszkole czynne jest w godz. 6:00-17:00


6:00 – 8:30 – schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy i ćwiczenia zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, śpiewanie, rysowanie, słuchanie bajek, zabawy ruchowe, praca indywidualna, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczno – porządkowe


9:00 – 9:30 – śniadanie


9:30 – 12:00 – zajęcia programowe z uwzględnieniem poszczególnych obszarów edukacji, zabawa zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, zajęcia ruchowe, zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczno – porządkowe


12:00-12:30 – obiad


12:30 – 14:30 – zabawy i ćwiczenia zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, warsztaty prowadzone w ramach projektu edukacyjnego wspomagającego rozwój uzdolnień, zainteresowań i sprawności dzieci, przygotowanie do podwieczorku, ćwiczenia logopedyczne, zabiegi higieniczno – porządkowe


14:30 – 14:45 – podwieczorek


14:45 – 17:00 – zabawy i ćwiczenia  w sali lub w ogrodzie zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, słuchanie bajek, praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia logopedyczne