Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ”CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”  ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy jak również  zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. W wyniku realizacji scenariuszy dzieci rozwijają  umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, wykształcają umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego. Ponadto poszerzają swoją wiedzę na temat skutków palenia papierosów. Program realizowany jest z dziećmi 5-6 letnimi.