^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witamy

SZANOWNI RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE

Informujemy, iż w związku z otwarciem przedszkola od 18 maja 2018 r. istnieje możliwość uruchomienia dwóch oddziałów w warunkach reżimu sanitarnego.

Do oddziałów tych przyjęto dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie odesłali ankietę (przesłaną na podany przez rodziców/prawnych opiekunów adres mailowy do korespondencji) do dnia 11.05.2020 r. i którzy następnie w rozmowie z wykonującymi do Państwa telefon nauczycielami potwierdzili, że przyprowadzają dziecko do przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego. Rodzice tych dzieci dostaną drogą mailową wzór OŚWIADCZENIA, które należy zabrać do przedszkola przyprowadzając dziecko w pierwszym dniu.

Zasady postepowania w przypadku podejrzenia COVID 19.pdf

Zasady bezpiecznej opieki i pobytu dzieci w PM174 w trakcie epidemii.pdf

Zasady bezpieczenstwa w strefie zywienia w czasie epidemii.pdf


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie w zakładce "Przedszkolak się nie nudzi" poszczególne grupy mają założone swoje foldery, w których nauczyciele umieszczają dla Państwa dzieci ciekawe zadania do realizacji  w ramach zdalnego nauczania.
 


DROGI RODZICU/OPIEKUNIE PRAWNY

  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 14 czerwca. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z  powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

     Uprzejmie informujemy, iż nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony w terminie 04.05.2020 r -15.05.2020 r. do godz. 15:00 tylko w formie elektronicznej.


Rodzice/prawni opiekunowie nie składają wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej w przedszkolu tylko załączają wniosek i inne dokumenty (oświadczenia oraz określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów) w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.


1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
2. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
3. Jeżeli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to należy je dodać w formie załączników podobnie jak wszystkie dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów w formie skanu.


 Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczamy  w zakładce REKRUTACJA.

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 174 W ŁODZI

dziewczynka05

chlopiec03Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola

 

Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi Rights Reserved.