Rekrutacja
do PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2021/2022

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego